Yarrah

0 +
artikelen
+ 0 %
websitebezoek
+ 0 %
seo verkeer

Vraag van de klant

Het vergroten van onze naamsbekendheid is een belangrijk marketingdoel op de Nederlandse markt. Onderscheidende content is een belangrijke schakel in de marketingstrategie voor de komende jaren. We vragen jullie om goede, inspirerende én gerichte content, zodat het aantal website-bezoekers én de naamsbekendheid verder vergroot worden. We hopen dat aantrekkelijke en informatieve content bijdraagt aan de vindbaarheid van ons merk en lezers stimuleert tot aankoop.

Uitwerking

Aan de hand van een al bestaande puppy- en kittenhandleiding hebben we een content plan gemaakt. Het content plan bestaat uit zeven hoofdonderwerpen. Deze hoofdonderwerpen zijn uitgewerkt als cornerstone-artikelen. Dit zijn lange artikelen, waarin verschillende onderwerpen kort aangestipt worden. Vanuit de cornerstone artikelen verwijzen we door naar specifieke, kortere artikelen, waarin steeds enkele onderwerpen uit de cornerstone content uitgelicht worden. Het contentplan omvat 62 artikelen.

Opbouw

Door de content onder te verdelen in cornerstone en specifieke artikelen ontstaat er een uitgebreide linkstructuur op de website. Vanuit de cornerstone artikelen worden de lezers doorverwezen naar de specifieke artikelen. Door steeds korte informatieverschaffing op verschillende plekken, blijven mensen geprikkeld en geïnteresseerd om meer te willen lezen en weten over het merk en het product van Yarrah.

Consument aanzetten tot actie

Naast het verwijzen naar de verschillende artikelen, verwijzen we vanuit de content regelmatig naar de webshop. Door de linkjes in de specifieke artikelen, komen mensen precies daar uit waar ze naar op zoek zijn. Op deze manier hopen we meer sales te generen.

Vertaling

De content wordt door Yarrah zelf vertaald naar vier talen: Duits, Frans, Italiaans en Engels. Het is een service die Vipmedia ook aanbiedt. Maar in dit geval is er gekozen voor eigen vertaling.

Casus Yarrah